Описание на обекта

Изпълнена е окачена фасада от система Е-85 на Etem. Обекта е изпълнен съвместно с фирма Филто-С АД

Back To Top