Описание на обекта

Изпълнено е реновиране на уникалната за България окачена фасада включващо подмяна на стъклопакети и брюстунгови панели по фасади изток,юг и север. За целта бе използвана автовишка с най-дългата стрела в страната,позволяваща повдигане на товари от около 400кг (двама души + стъклопакетите).
Back To Top