Описание на обекта

Изпълнена е окачена фасада от система M6 Solar Standard Plus на Alumil. Обектът е изпълнен в партньорство с фирма Русепласт.

Back To Top