Описание на обекта

Банктата е разположена в централната част на град Хасково. Окачената фасада е от система Poliedra Sky 50 на Metra - Италия (видима капачка).

Back To Top