Описание на обекта

Сградата се намира в София на бул. "Дундуков". Окачена фасада от система на Metra - Италия (видима капачка).

Характерна за този обект е сложната пространствена форма (част от пресечен конус), изискваща голяма прецизност при проектирането и изпълнението.

Back To Top