Описание на обекта

Характерна за обекта е сложната конфигурация на окачената фасада - две присъединени към основата си полупирамиди, преминаващи в горната част в остъклен покрив (оберлихт).

Изпълнена е със система Poliedra Sky 50 на Metra - структурен вариант.

Back To Top